Darmowa wtyczka CherryPopups od TemplateMonster

W kilku ostatnich wpisach na naszym blogu przedstawiliśmy Państwu ciekawe płatne wtyczki dla WordPress, rozszerzenia dla PrestaShop i Magento, które zostały stworzone przez specjalistów z TemplateMonster. Ale oprócz płatnych rozwiązań dla użytkowników dostępne są również darmowe rozszerzenia. Na oficjalnym profilu firmy na stronie wordpress.org można znaleźć 13 darmowych wtyczek dla WordPress. Cześć z nich jest dedykowana dla rozwiązania e-commerce – popularnej wtyczki WooCommerce. Każde z przedstawionych rozszerzeń pozwala dodać do strony internetowej dodatkowe funkcje.

W dzisiejszym artykułu przedstawimy Państwu jedną z darmowych wtyczek od TemplateMonster – Cherry PopUps. Pochodzi ona z paczki Cherry Framework 5.0 – darmowego frameworku dla WordPress, który używa się w nowych motywach producenta rozpowszechnianych na licencji GPL. O poprzedniej 4-j wersji frameworku możecie Państwo znaleźć informację na naszym blogu.

Wtyczka Cherry PopUps, jak można zrozumieć z jej nazwy, pozwala tworzyć i zarządzać wyskakującymi oknami (pop-up’ami) na stronie internetowej. Wtyczka integruje się z MailChimp, co pozwali Państwu budować listę mailingową.

Wtyczkę zainstalować można z panelu administracyjnego. Dlatego należy przejść do sekcji Wtyczki i dodać Cherry PopUps bezpośrednią z repozytorium WordPress. Po jej instalacji i włączenia w panelu administracyjnym pojawi się nowa sekcja PopUps za pomocą której można zarządzać wyskakującymi oknami (rys. 1).

Rysunek 1. Wtyczka PopUps

Aby stworzyć wyskakujące okno należy przejść do sekcji PopUps – Add Popup. Otworzy się nowa strona, która wizualnie jest podobna do okna dodania nowego wpisu (rys. 2).

Rysunek 2. Dodanie nowego wyskakującego okna – wpisywanie zawartości

Przy czym zawiera ona rozbudowane opcji zarządzania wyskakującymi oknami (rys. 3).

Rysunek 3. Dodanie nowego wyskakującego okna – opcje wyskakującego okna

W rezultacie dodanie wyskakującego okna składa się z 2 kroków:

 • Pierwszy krok polega na dodaniu tytułu i treści, czyli tworzeniu wiadomości dla odwiedzających (rys. 2);
 • Drugi krok polega na wybraniu odpowiednich ustawień dla wyskakującego okna (rys. 3).

Jeśli z pierwszym krokiem wszystko jest jasne, ponieważ tworzenia wiadomości niczym się nie różni od dodania nowego wpisu, przejdziemy do następnego kroku. Opiszemy krótko opcje, jakie dostępne są dla modyfikacji wyglądu wyskakującego okna. Jak widać na rysunku zostały one podzielone na 5 zakładek, a mianowicie:

 • General (Ogólne opcje). W podanej zakładce można wybrać układ dla wyskakującego okna, kolor oraz obrazek tła, ustawić animację i rozmiar wyskakującego okna (rys. 3). Oprócz tego można włączyć opcję, która spowoduje, że wyskakujące okienko pojawi się tylko podczas pierwszej wizyty.
 • Overlay (Nakładka). Za pomocą przedstawionych opcji można ustawić nakładkę, która pojawi się w momencie wyświetlenia wyskakującego okna (rys. 4). To może być obrazek jak i kolor. Możliwe jest ustawienia przezroczystości dla wybranego koloru. Użycie nakładki pozwala w dodatkowy sposób skupić uwagę odwiedzających na zawartości wyskakującego okna.
Rysunek 4. Opcje Overlay

 

 • „Open” page settings (Opcje wyświetlenia wyskakującego okna). W tej zakładce można ustawić opcję, kiedy będzie pojawić się wyskakujące okno na stronie (rys. 5). Okno może pojawić się podczas otwarcia strony, przy braku aktywności użytkownika oraz podczas przewijania strony. Przy czym maksymalny czas po upływaniu, którego będzie wyświetlać się te okno wynosi 60 sekund.
Rysunek 5. Opcje „Open” page settings

 

 • „Close” page settings (Opcje wyświetlenia okna przy zamknięciu strony). Podana zakładka zawiera opcji dla ustawienia wydarzenia, przy którym będzie pojawiać się okno „Nie zamykaj mnie”. To może być wydarzenie, gdy użytkownik „wychodzi” myszą za granicę strony oraz gdy przełącza się na inną kartę w przeglądarce.
Rysunek 6. Opcje „Close” page settings

 

 • Advanced settings (Zaawansowane opcje). Wtyczka PopUps pozwala Państwu stworzyć własny szablon dla wyskakującego okna (rys. 7). Za pomocą tych ustawień można zamienić standardowy szablon wtyczki.
Rysunek 7. Opcje Advanced settings

 

Powyższe opcje dotyczyli ustawianie wyglądu dla wyskakującego okna.

Przejdziemy teraz do opcji samej wtyczki PopUps. Dlatego w panelu administracyjnym wybierzemy sekcję PopUps – Settings (rys. 8).

Rysunek 8. Opcje wtyczki PopUps

 

Jak widać z rysunku 8 opcji wtyczki podzielone są na 4 zakładki:

 • General settings (Główne opcje). W tej zakładce znajdują się główne opcje za pomocą, których można włączyć/wyłączyć wyświetlenie wyskakującego okna na stronie podczas przeglądu witryny na komputerze oraz urządzeniu mobilnym (rys. 8). Również można ustawić wyświetlenia wyskakującego okna dla zalogowanych użytkowników.
 • Open page settings (Opcje wyświetlenia wyskakującego okna). Dostępne w zakładce opcje pozwalają wybrać domyślne wyskakujące okno dla witryny i zaznaczyć te strony, na których będzie się ono pojawiać (rys. 9).
Rysunek 9. Opcje Open page settings

 

 • Close page settings (Opcje wyświetlenia okna przy zamknięciu strony). W tej zakładce znajdują się opcji pozwalające ustawić domyślnie okno, które będzie pojawiać się podczas zamknięcia strony. Oprócz tego można wybrać te strony, na których będzie pojawiać się te okno (rys. 10).
Rysunek 10. Close page settings

 

 • Mailing List Manager (Manager listy mailingowej). Podana zakładka służy do podłączenia serwisu MailChimp dla zbierania leedów i ich przyszłego użycia w kompaniach marketingowych (rys. 11).
Rysunek 11. Close page settings

 

Po zapoznaniu się z funkcjami wtyczki, przejdziemy teraz do tworzenia naszych wyskakujących okien. Stworzymy jeden pop-up, który będzie pojawiać się przy otwarciu strony i drugi – przy jej zamknięciu. Przy tym pokombinujemy trochę nad wyglądem dla tych wyskakujących okien, a więc przedstawimy Państwu kilka różnych wariantów pop-up’ów.

Aby stworzyć okno przejdziemy do sekcji PopUps – Add Popup. Dodamy dowolne zawartości i ustawimy wygląd dla naszych pop-up’ów. Chcemy zwrócić Państwa uwagę, że dla wyświetlenia stworzonych wyskakujących okien należy je ustawić jako domyślne przy otwarciu strony lub zamknięciu w odpowiednich opcjach wtyczki (rys. 9, 10).

Stworzone przez nas wyskakujące okna wyglądają tak:

 • Przy otwarciu strony (rys. 12, 13):
Rysunek 12. Pierwszy wariant wyskakującego okna przy otwarciu strony

 

Rysunek 13. Drugi wariant wyskakującego okna przy otwarciu strony

 

 • Przy zamknięciu strony (rys. 14, 15):
Rysunek 14. Pierwszy wariant wyskakującego okna przy zamknięciu strony

 

Rysunek 15. Drugi wariant wyskakującego okna przy zamknięciu strony

 

Aby zapoznać się ze wszystkimi możliwościami wtyczki PopUps możecie pokombinować z dostępnymi opcjami. Jest ich sporo, co pozwala stworzyć ciekawe wyskakujące okno dla strony www. W naszym przypadku na tym się zatrzymamy. 🙂

Podsumowanie

Przedstawiliśmy Państwu jedną z darmowych wtyczek dla WordPress od TemplateMonster. Jak widać zawiera ona wszystkie niezbędne opcji dla tworzenia wyskakującego okna, które pomoże Państwu zbierać leady. Dzięki integracji z MailChimp, uzyskane maili można używać  do różnych kompanii reklamowych.

Jedynie, czego brakuje we wtyczce Cherry PopUps to wsparcia języku polskiego. Ale ten problem można rozwiązać samemu. Dlatego należy przetłumaczyć plik tekstowy .po za pomocą programu PoEdit oraz innego rozwiązania.

P.S. Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące wtyczki, proszę pisać w komentarzach poniżej.

Similar Posts